Fastighetsservicen producerar fastighetstjänster åt Vasa stads hussektor och sjukvårdsdistriktets servicepunkter i Vasa stad. Servicen omfattar allt från fastighetsskötsel till byggnadsrenoveringar men även fastighetsövervakning, passagekontrollsövervakning och energiuppföljning.

Servicen utförs av skolad och kunnig personal inom samtliga områden. Vi utför såväl fortlöpande underhåll och beställningsarbeten enligt kundens önskemål.

Till dem som utbildar sig inom fastighetsbranschen erbjuder vi möjlighet till arbetspraktik i vår verksamhet. På det här sättet vill vi för vår del säkerställa att branschens mest kompetenta jobbar hos oss också i framtiden.

TeeSe Botnia Oy Ab producerar väl fungerande tjänster som minskar på fastigheternas reparationsskuld. Vi utför upphandlingar av tjänster på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Fastighetsunderhållets nivå bestäms av uppdragsgivaren i samråd med TeeSe Botnia Oy Ab arbetsledare.

Direktör för fastighets- och logistiktjänster: Johnny Lindqvist, johnny.lindqvist(at)teese.fi