Tapio Ollikainen, puheenjohtaja
Ragnvald Blomfeldt
Päivi Saukkoranta
Lena Nystrand
Ulf Stenbacka