Nyheter

Fastighetsservice

Fastighetsservicen producerar fastighetstjänster åt Vasa stads hussektor och sjukvårdsdistriktets servicepunkter i Vasa stad. Servicen omfattar allt från fastighetsskötsel till byggnadsrenoveringar men även fastighetsövervakning, passagekontrollsövervakning och energiuppföljning.

Logistigservices

TeeSe Botnia Oy Ab:s Logistigservice producerar kostnadseffektivt upphandlings-, transport- och materialservices.

Rengöringsservice

Vi producerar renhållningstjänster och olika tilläggstjänster till Vasa centralsjukhus alla funktionsområden, social- och hälsovårdsverksamheten och Vasa stads fastigheter. Arbetet är månsidigt och vi utgår från kundernas behov och förväntningar. Vår verksamhet är kvalitetsmässig och kostnadseffektiv.

Matservice

Vi betjänar i Vasa stads daghem, skolor, seniorhus, serviceboende enheter, personalmatsalen och i Vasa sjukvårdsdistrikts sjukhus och personalmatsalen. Vi levererar hemservicemåltider och enligt beställning evenemangsservice.

Kysy palveluistamme

Toimitusjohtaja